Vi förenklar och utvecklar företags vardag

Vi erbjuder ekonomitjänster med personligt engagemang. För oss innebär det att få arbeta nära våra kunder och tillsammans skapa arbetssätt och rutiner som passar verksamhetens behov. 
Vi arbetar aktivt för att er organisation ska nå bästa resultat. 

Tjänster

Redovisning

Vi hjälper till med löpande bokföring, ekonomisk administration, löner, bokslut och deklarationer. Vi gör gärna detta arbete tillsammans med er för att effektivisera er vardag.

Företagsutveckling

Vi brinner för att få vara med på företags tillväxtresor. För att hjälpa företag att uppnå sina mål erbjuder vi budgetarbete, ekonomisk uppföljning och rådgivning som är anpassat efter ert företag och bransch.

Interimlösningar

Vi vet att det kan vara kostsamt med felrekryteringar och därför erbjuder vi tillfällig stöttning i ert befintliga ekonomiarbete.

Kontakt

Annelie Gunnarsson

Ekonomikonsult

Annelie har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi och redovisning, såväl i stora som mindre företag samt i eget bolag. Annelie arbetar främst med bokföring, löne- och bokslutsarbete, deklarationer samt ekonomisk uppföljning.

Hanna Wiik

Ekonomikonsult

Hanna har de senaste åren arbetat på redovisningsbyrå. I nuvarande kunduppdrag arbetar hon främst med företagsutveckling och projektledning inom ekonomi. Hanna arbetar mycket för att sina kunder ska ha en ökad kontroll över sin verksamhet från produktion till ledningsarbete.

Lovisa Ersson

Ekonomikonsult

Lovisa har tidigare erfarenhet från arbete inom kundservice, administration och som platschef på en träningsanläggning med ansvar för ekonomi, personal och drift. I hennes nuvarande roll arbetar hon med kunduppdrag med löpande bokföring, bolagsdeklarationer, ekonomisk rapportering samt bokslutsarbete. Lovisa anpassar varje uppdrag efter kundens behov, och strävar alltid efter god lönsamhet och goda kundrelationer.

Sebastian Bauer

Ekonomikonsult

Sebastian har samlat flera års erfarenhet av ekonomiarbete i en global koncern och inom revision i Tyskland. Idag hjälper Sebastian våra kunder att skaffa långsiktigt värde genom mer insiktsfull redovisning. Sebastian arbetar främst med bokföring, bokslut, deklarationer och ekonomistyrning.

Adress: Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå

VARDAGAR 09.00 - 17.00

Referenser

© 2020 - Ekonomikollen | All rights reserved